Archiwum


Tytuł Status
Przetarg na Remont ulicy Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Miłej do mostu n. rz. Swędrnia
Odsłon: 1259 Ostatania zmiana: 2016-08-08
Zakończone
[ZP.271.10.78.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Noskowskiej etap II
Odsłon: 930 Ostatania zmiana: 2016-06-29
Zakończone
[ZP.271.10.75.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Wieniawskiego w Kaliszu.
Odsłon: 713 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.77.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy osiedlowej w Kaliszu na odcinku od ul. Serbinowskiej w kierunku cmentarza
Odsłon: 632 Ostatania zmiana: 2016-06-30
Zakończone
[ZP.271.1.12.2016] Przetarg na Budowa odcinka ul. Ks. Wacława Blizińskiego wraz z budową oświetlenia i uzupełnieniem odwodnienia
Odsłon: 1040 Ostatania zmiana: 2016-07-26
Zakończone
[ZP.271.10.75.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na remont nawierzchni jezdni w ul. H. Sawickiej pomiędzy budynkami 11 a 13
Odsłon: 617 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.74.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu przebudowy ul. Piwonickiej w Kaliszu
Odsłon: 808 Ostatania zmiana: 2016-06-30
Zakończone
[ZP.271.10.73.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha
Odsłon: 799 Ostatania zmiana: 2016-06-30
Zakończone
[ZP.271.10.72.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji świetlnej
Odsłon: 659 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.71.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Noskowskiej w Kaliszu – etap II
Odsłon: 794 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.66.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Wieniawskiego w Kaliszu
Odsłon: 605 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.67.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: rozbiórkę ogrodzenia posesji przy ul. Antycznej 23 w Kaliszu
Odsłon: 750 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.1.11.2016] głoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa ul. Asnyka w Kaliszu na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej
Odsłon: 790 Ostatania zmiana: 2016-06-29
Zakończone
[ZP.271.10.62.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń
Odsłon: 766 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.64.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej od ulicy Zachodniej w Kaliszu
Odsłon: 588 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.63.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 581 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.65.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji świetlnej
Odsłon: 592 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.61.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy osiedlowej w Kaliszu na odcinku od ul. Serbinowskiej w kierunku cmentarza
Odsłon: 597 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.56.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy ul. Księżnej Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej
Odsłon: 630 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.59.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: dostawę i montaż folii okiennych przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ul. Złotej 43
Odsłon: 649 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone