Archiwum


Tytuł Status
[ZP.271.10.31.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od istniejącego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul
Odsłon: 615 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.30.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi krajowej od ul. Szerokiej do ul. Warszawskiej wraz z rozbudową al. Gen Sikorskiego w
Odsłon: 728 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.25.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziałów geodezyjnych do decyzji ZRID pn.: „Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego”
Odsłon: 606 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.1.1.2016] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Oczyszczanie ulic na terenie miasta Kalisza w 2016 r.
Odsłon: 1031 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.18.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od istniejącego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul
Odsłon: 617 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.19.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi krajowej od ul. Szerokiej do ul. Warszawskiej wraz z rozbudową al. Gen Sikorskiego w
Odsłon: 710 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.15.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych terenu w rejonie ul. Lisiej, Zajęczej i Sarniej
Odsłon: 608 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.13.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: uzupełnienie kanalizacji deszczowej w ul. Panońskiej w Kaliszu
Odsłon: 617 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.1.3.2016 ] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza: 1/remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy użyciu remontera oraz, 2/uszczelnienia nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie pr
Odsłon: 644 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.14.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych
Odsłon: 643 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.12.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych mieszczących się na dworcu PKP oraz przy ul. Złotej 43 w Kaliszu na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
Odsłon: 690 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.8.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziału nieruchomości położnej w Kaliszu przy ul. Zachodniej, oznaczonej jako działka 1/13 – obręb 0106 stanowiącej własność Miasta Kalisza wraz z trwałą stabilizacją na gruncie oraz
Odsłon: 574 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.7.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych
Odsłon: 598 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.1.2.2016] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont chodnika wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. H. Sawickiej na os. Dobrzec w Kaliszu
Odsłon: 634 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.6.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont mostu w ciągu ul. Chopina w Kaliszu
Odsłon: 824 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.5.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: remont zjazdu do „Makro” oraz „Media Markt” zlokalizowanego w ciągu al. Wojska Polskiego w Kaliszu
Odsłon: 662 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.4.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziału geodezyjnego działki, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Niecała w Kaliszu
Odsłon: 616 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.1.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziału geodezyjnego działki, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Paderewskiego w Kaliszu
Odsłon: 713 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.2.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych
Odsłon: 682 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone
[ZP.271.10.9.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych na ulicach miasta Kalisza utwardzonych destruktem bitumicznym w 2015 r.
Odsłon: 661 Ostatania zmiana: 2016-06-28
Zakończone