Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.56.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na utwardzenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Kaliszu.
Odsłon: 24 Ostatania zmiana: 2022-09-22
Zbieranie ofert
4 dni, 11 godzin, 10 minut
[ZP.271.10.57.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę ekranów akustycznych w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2022-09-22
Zbieranie ofert
4 dni, 15 godzin, 10 minut
[ZP.271.10.54.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji budowy drogowego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w Kaliszu.
Odsłon: 16 Ostatania zmiana: 2022-09-22
Zbieranie ofert
4 dni, 15 godzin, 10 minut
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.53.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na przebudowę zjazdów w ul. Poznańskiej (dz. nr ew. 8/2 i 9) do posesji Poznańska 169 (dz. nr ew. 8/1) w Kaliszu.
Odsłon: 74 Ostatania zmiana: 2022-09-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.52.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę ekranów akustycznych w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 60 Ostatania zmiana: 2022-09-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół z badania ofert[ZP.271.10.49.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla terenu
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2022-09-07
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.48.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę mocowania ekranów akustycznych do słupów HEB w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2022-08-12
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.46.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę mocowania ekranów akustycznych do słupów HEB w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2022-07-27
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół z wyboru wykonawcy [ZP.271.10.47.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji projektowanej zatoki autobusowej w ul. Serbinowskiej z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Odsłon: 85 Ostatania zmiana: 2022-07-26
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE - brak ofert [ZP.271.10.43.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji projektowanej zatoki autobusowej w ul. Serbinowskiej z infrastrukturą telekomunikacyjną
Odsłon: 65 Ostatania zmiana: 2022-07-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)