Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.78.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzysk. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 0+407-W1 oraz 0+251-W2 wód opad. i roztop.
Odsłon: 24 Ostatania zmiana: 2023-10-02
Zbieranie ofert
6 dni, 15 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.77.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie odwodnienia w ul. Bażanciej w Kaliszu (na wysokości posesji nr 142b)
Odsłon: 23 Ostatania zmiana: 2023-09-27
Zbieranie ofert
1 dni, 11 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.72.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w Kaliszu wraz z dojściami/dojazdami.
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2023-09-27
Zbieranie ofert
1 dni, 15 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.76.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni chodników na ul. Obozowej w Kaliszu.
Odsłon: 34 Ostatania zmiana: 2023-09-26
Zbieranie ofert
11 godzin, 18 minut
Protokół [ZP.271.10.74.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie – ul. Cmentarna w Kaliszu (do decyzji ZRiD)
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2023-09-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.73.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na uzupełnienie odwodnienia w ul. Bażanciej w Kaliszu (na wysokości posesji nr 142b).
Odsłon: 57 Ostatania zmiana: 2023-09-27
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.69.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbudowy odcinka ul. Piekart w Kaliszu.
Odsłon: 134 Ostatania zmiana: 2023-09-20
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół [ZP.271.10.71.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na ułożenie betonowych płyt drogowych na ul. Pszennej w Kaliszu.
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2023-09-07
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.70.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ustalenie wartości rynkowej urządzenia wielofunkcyjnego STIGA TITAN typ T701 wraz z osprzętem.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2023-08-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.68.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu.
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2023-08-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)