Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.28.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 1+375 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 11 Ostatania zmiana: 2024-04-23
Zbieranie ofert
5 dni, 16 godzin, 51 minut
[ZP.271.10.30.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 41 Ostatania zmiana: 2024-04-19
Zbieranie ofert
1 dni, 16 godzin, 51 minut
[ZP.271.10.29.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 27 Ostatania zmiana: 2024-04-19
Zbieranie ofert
1 dni, 16 godzin, 51 minut
Protokół [ZP.271.10.27.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych terenu ul. Łęgowej w Kaliszu (od ul. Łódzkiej do ul. Łęgowej nr 14).
Odsłon: 42 Ostatania zmiana: 2024-04-24
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół [ZP.271.10.26.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek,(...) w zw. z real. zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej w Kaliszu” (do decyzji ZRiD).
Odsłon: 50 Ostatania zmiana: 2024-04-24
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół [ZP.271.10.25.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek (...) ul. Św. Michała w Kaliszu
Odsłon: 63 Ostatania zmiana: 2024-04-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.24.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2024-04-19
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.23.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 51 Ostatania zmiana: 2024-04-19
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół [ZP.271.10.22.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonanie i umieszczenie na ter. pasa drog. o ulicy stan. poł. ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu (...) dwóch tablic inf. o dofin. realiz. inwest. z RFIL
Odsłon: 20 Ostatania zmiana: 2024-04-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Protokół [ZP.271.10.21.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i umieszczenie na terenie miasta Kalisza tablicy informacyjnej o dofinansowaniu realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 2024-04-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)