Zamówienia publiczne

UWAGA DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ POWYŻEJ 130.000,00 zł :

Postępowania prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl.

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi postępowaniami powyżej 130.000,00 zł zamieszczane są na stronie internetowej Platformy zakupowej.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.30.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na projekt rozbudowy Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. nr 9 do pos. nr 11c.
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2022-05-11
2022-05-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-05-16
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.29.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na projekt rozbudowy Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. nr 9 do pos. nr 11c.
Odsłon: 47 Ostatania zmiana: 2022-05-10
2022-04-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-05-05
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.27.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na projekt rozbudowy Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. nr 9 do pos. nr 11c.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2022-04-21
2022-04-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-04-20
[ZP.271.10.28.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na utwardzenie ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Odsłon: 50 Ostatania zmiana: 2022-04-12
2022-04-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-04-20
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.25.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu al. Walecznych w Kaliszu nad kanałem Bernardyńskim
Odsłon: 54 Ostatania zmiana: 2022-04-15
2022-04-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-04-14
Protokół[ZP.271.10.26.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę nawierzchni na ulicach: Obozowej, Górnośląskiej, Pułaskiego, Majkowskiej, Sadowej, Chopina, Wale Staromiejskim, Targowej, Przechodniej, Fredry, Otwinowskiego,(...) w Kaliszu.
Odsłon: 25 Ostatania zmiana: 2022-04-15
2022-04-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-04-14
[ZP.271.10.23.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę nawierzchni na ulicach: Miast Partnerskich, Podmiejskiej, Górnośląskiej, Krótkiej, Tuwima, Zachodniej oraz Moście Kamiennym w Kaliszu.
Odsłon: 115 Ostatania zmiana: 2022-03-18
2022-03-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-25
[ZP.271.10.24.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu budowlanego na „Budowę kanału deszczowego w ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza”.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2022-03-16
2022-03-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-24
Protokół z wyboru wykonawcy [ZP.271.10.22.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na „Budowę oświetlenia ulicznego w drodze osiedlowej przy ul. 3-go Maja 21 do ul. 3-go Maja 25 w Kaliszu”
Odsłon: 82 Ostatania zmiana: 2022-03-24
2022-03-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-23
Protokół z badania [ZP.271.10.19.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza”
Odsłon: 97 Ostatania zmiana: 2022-03-22
2022-03-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-17
Odstąpienie wykonawcy od zawarcia umowy [ZP.271.10.18.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - projekt remontu kładki dla pieszych w ciągu al. Walecznych w Kaliszu nad kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 149 Ostatania zmiana: 2022-04-01
2022-03-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-14
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.16.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu budowlanego na „Budowę kanału deszczowego w ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza”.
Odsłon: 84 Ostatania zmiana: 2022-03-16
2022-03-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-14
Zmiana [ZP.271.10.21.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 6+440
Odsłon: 110 Ostatania zmiana: 2022-03-09
2022-03-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-14
Zmiana [ZP.271.10.20.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 6+980.
Odsłon: 127 Ostatania zmiana: 2022-03-09
2022-03-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-14
[ZP.271.10.17.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu odwodnienia dróg osiedlowych przy posesjach ul. 3-go Maja 21 i ul. 3-go Maja 25 w Kaliszu.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2022-03-02
2022-03-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-10
[ZP.271.10.12.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 76 Ostatania zmiana: 2022-02-25
2022-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-07
[ZP.271.10.11.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu 38 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 93 Ostatania zmiana: 2022-02-25
2022-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-07
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.15.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu odwodnienia dróg osiedlowych przy posesjach ul. 3-go Maja 21 i ul. 3-go Maja 25 w Kaliszu.
Odsłon: 84 Ostatania zmiana: 2022-03-02
2022-02-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-02-28
Zmiany [ZP.271.10.14.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu przebudowy ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat.
Odsłon: 210 Ostatania zmiana: 2022-02-25
2022-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-03-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.13.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu odwodnienia dróg osiedlowych przy posesjach ul. 3-go Maja 21 i ul. 3-go Maja 25 w Kaliszu.
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2022-03-02
2022-02-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-02-16