Zamówienia publiczne

UWAGA DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ POWYŻEJ 130.000,00 zł :

Postępowania prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl.

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi postępowaniami powyżej 130.000,00 zł zamieszczane są na stronie internetowej Platformy zakupowej.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.33.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wód opadowych i roztopowych (...) na ter. Miasta Kalisza
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2024-05-21
2024-05-21 Zbieranie ofert
16 godzin, 29 minut
2024-05-28
Protokół [ZP.271.10.31.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie podziałów geod. dział.,(...) –kładka pieszo–rowerowa nad rz.Prosną w Kaliszu w rejonie mostu Św. Wojciecha(do decyzji ZRiD)
Odsłon: 52 Ostatania zmiana: 2024-05-22
2024-05-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-05-20
[ZP.271.10.28.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 1+375 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 138 Ostatania zmiana: 2024-04-23
2024-04-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-30
Protokół [ZP.271.10.30.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 144 Ostatania zmiana: 2024-04-29
2024-04-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-26
Protokół [ZP.271.10.29.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 95 Ostatania zmiana: 2024-04-29
2024-04-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-26
Protokół [ZP.271.10.27.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych terenu ul. Łęgowej w Kaliszu (od ul. Łódzkiej do ul. Łęgowej nr 14).
Odsłon: 95 Ostatania zmiana: 2024-04-24
2024-04-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-23
Protokół [ZP.271.10.26.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek,(...) w zw. z real. zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej w Kaliszu” (do decyzji ZRiD).
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 2024-04-24
2024-04-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-23
Protokół [ZP.271.10.25.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek (...) ul. Św. Michała w Kaliszu
Odsłon: 99 Ostatania zmiana: 2024-04-22
2024-04-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-19
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.24.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2024-04-19
2024-04-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-18
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.23.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim.
Odsłon: 86 Ostatania zmiana: 2024-04-19
2024-04-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-18
Protokół [ZP.271.10.22.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonanie i umieszczenie na ter. pasa drog. o ulicy stan. poł. ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu (...) dwóch tablic inf. o dofin. realiz. inwest. z RFIL
Odsłon: 51 Ostatania zmiana: 2024-04-15
2024-04-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-12
Protokół [ZP.271.10.21.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i umieszczenie na terenie miasta Kalisza tablicy informacyjnej o dofinansowaniu realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Odsłon: 69 Ostatania zmiana: 2024-04-15
2024-04-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-12
Protokół [ZP.271.10.19.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie przeglądu 37 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 59 Ostatania zmiana: 2024-04-23
2024-04-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-15
Protokół [ZP.271.10.20.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wód opadowych i roztopowych (...) na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 52 Ostatania zmiana: 2024-05-15
2024-04-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-12
Protokół [ZP.271.10.18.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie dokumentacji projektowej naprawy 2 obiektów mostowych nad rzeką Prosną w ciągu Alei Wojska Polskiego w Kaliszu.
Odsłon: 123 Ostatania zmiana: 2024-04-08
2024-03-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-04-03
Protokół [ZP.271.10.17.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na opracowanie projektu budowlanego na „Budowę oświetlenia w ramach budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w Kaliszu”.
Odsłon: 89 Ostatania zmiana: 2024-04-09
2024-03-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-03-28
Protokół [ZP.271.10.16.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 108 Ostatania zmiana: 2024-04-11
2024-03-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-03-27
Protokół [ZP.271.10.15.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego M17 w ciągu ul. Ogrodowej w Kaliszu wraz z przeprowadzeniem szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej celem (...)
Odsłon: 127 Ostatania zmiana: 2024-03-25
2024-03-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-03-21
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.13.2024] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie dokumentacji projektowej naprawy 2 obiektów mostowych nad rzeką Prosną w ciągu Alei Wojska Polskiego w Kaliszu.
Odsłon: 131 Ostatania zmiana: 2024-03-25
2024-03-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-03-21
Protokół [ZP.271.10.14.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie – ul. Sulisławicka – etap II (do decyzji ZRiD).
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2024-03-20
2024-03-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2024-03-19