Zamówienia publiczne

UWAGA DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ POWYŻEJ 130.000,00 zł :

Postępowania prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl.

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi postępowaniami powyżej 130.000,00 zł zamieszczane są na stronie internetowej Platformy zakupowej.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.78.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzysk. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie dwoma istniejącymi wylotami do rzeki Krępicy w Kaliszu w km 0+407-W1 oraz 0+251-W2 wód opad. i roztop.
Odsłon: 24 Ostatania zmiana: 2023-10-02
2023-10-02 Zbieranie ofert
6 dni, 14 godzin, 53 minut
2023-10-10
[ZP.271.10.77.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie odwodnienia w ul. Bażanciej w Kaliszu (na wysokości posesji nr 142b)
Odsłon: 23 Ostatania zmiana: 2023-09-27
2023-09-27 Zbieranie ofert
1 dni, 10 godzin, 53 minut
2023-10-05
[ZP.271.10.72.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w Kaliszu wraz z dojściami/dojazdami.
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2023-09-27
2023-09-27 Zbieranie ofert
1 dni, 14 godzin, 53 minut
2023-10-05
[ZP.271.10.76.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni chodników na ul. Obozowej w Kaliszu.
Odsłon: 34 Ostatania zmiana: 2023-09-26
2023-09-26 Zbieranie ofert
10 godzin, 53 minut
2023-10-04
Protokół [ZP.271.10.74.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie – ul. Cmentarna w Kaliszu (do decyzji ZRiD)
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2023-09-29
2023-09-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-28
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.73.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na uzupełnienie odwodnienia w ul. Bażanciej w Kaliszu (na wysokości posesji nr 142b).
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2023-09-27
2023-09-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-26
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.69.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbudowy odcinka ul. Piekart w Kaliszu.
Odsłon: 134 Ostatania zmiana: 2023-09-20
2023-08-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-14
Protokół [ZP.271.10.71.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na ułożenie betonowych płyt drogowych na ul. Pszennej w Kaliszu.
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2023-09-07
2023-08-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-07
[ZP.271.10.70.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ustalenie wartości rynkowej urządzenia wielofunkcyjnego STIGA TITAN typ T701 wraz z osprzętem.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2023-08-29
2023-08-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-06
[ZP.271.10.68.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Borkowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu.
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2023-08-29
2023-08-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-06
[ZP.271.10.67.2023] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na remont nawierzchni chodników na ul. Obozowej w Kaliszu.
Odsłon: 64 Ostatania zmiana: 2023-08-24
2023-08-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-01
[ZP.271.10.65.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie map syt.-wys. do celów proj. dla terenów: ul. Złota (...) w Kaliszu
Odsłon: 171 Ostatania zmiana: 2023-08-23
2023-08-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-30
Protokół [ZP.271.10.66.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbudowy ul. Majkowskiej w Kaliszu na odc. od Węzła Przesiadkowego do Al. Wojska Polskiego w zakresie wydzielenia drogi dla pieszych i drogi dla rowerów.
Odsłon: 93 Ostatania zmiana: 2023-09-15
2023-08-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-09-05
Protokół [ZP.271.10.64.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie – ul. Rajskowska w Kaliszu (do decyzji ZRID).
Odsłon: 103 Ostatania zmiana: 2023-08-25
2023-08-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-25
Protokół [ZP.271.10.62.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie nawierzchni peronów przystankowych na ulicach: Rajskowska i Romańska w Kaliszu.
Odsłon: 72 Ostatania zmiana: 2023-08-28
2023-08-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-28
[WUD.430.146.2023] Ogłoszenie o przetargu - zbycie materiału rozbiórkowego pozyskanego podczas prowadzonych prac inwestycyjnych przez ZDM w Kaliszu
Odsłon: 52 Ostatania zmiana: 2023-08-16
2023-08-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-31
Brak ofert [ZP.271.10.63.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni chodników na ul. Obozowej w Kaliszu.
Odsłon: 86 Ostatania zmiana: 2023-08-24
2023-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-23
[ZP.271.10.60.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont chodnika na ul. Gajowej na odc. od ul. Chełmskiej do budynku Leśnictwa Winiary w Kaliszu.
Odsłon: 101 Ostatania zmiana: 2023-08-14
2023-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-23
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.59.2023] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowy drogi dla pieszych i rowerów na odc. od ul. Rozwojowej do ul. Biskupickiej w Kaliszu.
Odsłon: 132 Ostatania zmiana: 2023-08-17
2023-08-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-21
[ZP.271.10.57.2023] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbudowy ul. Majkowskiej w Kaliszu na odc. od Węzła Przesiadkowego do Al. Wojska Polskiego w zakresie wydzielenia drogi dla pieszych i drogi dla rowerów.
Odsłon: 105 Ostatania zmiana: 2023-08-11
2023-08-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2023-08-21