Zamówienia publiczne

UWAGA DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ POWYŻEJ 130.000,00 zł :

Postępowania prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl.

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi postępowaniami powyżej 130.000,00 zł zamieszczane są na stronie internetowej Platformy zakupowej.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.56.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na utwardzenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Kaliszu.
Odsłon: 24 Ostatania zmiana: 2022-09-22
2022-09-22 Zbieranie ofert
4 dni, 10 godzin, 46 minut
2022-09-30
[ZP.271.10.57.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę ekranów akustycznych w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2022-09-22
2022-09-22 Zbieranie ofert
4 dni, 14 godzin, 46 minut
2022-09-30
[ZP.271.10.54.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji budowy drogowego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w Kaliszu.
Odsłon: 16 Ostatania zmiana: 2022-09-22
2022-09-22 Zbieranie ofert
4 dni, 14 godzin, 46 minut
2022-09-30
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.53.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na przebudowę zjazdów w ul. Poznańskiej (dz. nr ew. 8/2 i 9) do posesji Poznańska 169 (dz. nr ew. 8/1) w Kaliszu.
Odsłon: 74 Ostatania zmiana: 2022-09-22
2022-09-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-09-19
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.52.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę ekranów akustycznych w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 60 Ostatania zmiana: 2022-09-22
2022-09-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-09-19
Protokół z badania ofert[ZP.271.10.49.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla terenu
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2022-09-07
2022-08-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-09-06
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.48.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na naprawę mocowania ekranów akustycznych do słupów HEB w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2022-08-12
2022-08-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-08-11
[ZP.271.10.46.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę mocowania ekranów akustycznych do słupów HEB w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2022-07-27
2022-07-27 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-08-04
Protokół z wyboru wykonawcy [ZP.271.10.47.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji projektowanej zatoki autobusowej w ul. Serbinowskiej z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Odsłon: 85 Ostatania zmiana: 2022-07-26
2022-07-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-22
UNIEWAŻNIENIE - brak ofert [ZP.271.10.43.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji projektowanej zatoki autobusowej w ul. Serbinowskiej z infrastrukturą telekomunikacyjną
Odsłon: 65 Ostatania zmiana: 2022-07-15
2022-07-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-13
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.44.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na zagospodarowanie zielenią ul. Lipowej w Kaliszu na odc. od ul. Staszica do ul. Zgodnej.
Odsłon: 106 Ostatania zmiana: 2022-07-06
2022-07-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-13
protokół z wyboru oferty [ZP.271.10.42.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie dojścia do parkingu przy AQUAPARK w Kaliszu
Odsłon: 160 Ostatania zmiana: 2022-07-13
2022-07-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-08
Zmiana [ZP.271.10.40.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wymianę przykanalika w ul. Piłsudskiego w Kaliszu.
Odsłon: 99 Ostatania zmiana: 2022-06-30
2022-06-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-08
Wybór oferty [ZP.271.10.41.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na zagospodarowanie zielenią ul. Lipowej w Kaliszu na odc. od ul. Staszica do ul. Zgodnej.
Odsłon: 169 Ostatania zmiana: 2022-07-08
2022-06-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-07-04
BRAK OFERT [ZP.271.10.39.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na ustalenie wartości rynkowej urządzenia wielofunkcyjnego STIGA TITAN typ T701 wraz z osprzętem.
Odsłon: 71 Ostatania zmiana: 2022-06-30
2022-06-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-30
BRAK OFERT [ZP.271.10.36.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wymianę przykanalika w ul. Piłsudskiego w Kaliszu.
Odsłon: 83 Ostatania zmiana: 2022-06-21
2022-06-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-21
BRAK OFERT [ZP.271.10.38.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na zagospodarowanie zielenią ul. Lipowej w Kaliszu na odc. od ul. Staszica do ul. Zgodnej.
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2022-06-21
2022-06-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-21
Protokół z wyboru wykonawcy[ZP.271.10.35.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) stanu technicznego dróg administrowanych przez ZDM w Kaliszu (...).
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 2022-06-23
2022-06-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-22
Protokół z wyboru wykonawcy [ZP.271.10.34.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na remont przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Kresowej w Kaliszu.
Odsłon: 112 Ostatania zmiana: 2022-06-17
2022-06-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-15
BRAK OFERT[ZP.271.10.37.2022] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na ustalenie wartości rynkowej urządzenia wielofunkcyjnego STIGA TITAN typ T701 wraz z osprzętem.
Odsłon: 59 Ostatania zmiana: 2022-06-20
2022-06-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2022-06-15