Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.41.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont dojścia do schodów terenowych przy Szklaku Bursztynowym od strony ul. Kolejowej w Kaliszu.
Odsłon: 7 Ostatania zmiana: 2021-12-03
2021-12-03 Zbieranie ofert
9 dni, 17 godzin, 12 minut
2021-12-13
[ZP.271.10.39.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej przy ul. Nowy Świat 25-31 w Kaliszu.
Odsłon: 12 Ostatania zmiana: 2021-12-02
2021-12-02 Zbieranie ofert
6 dni, 21 godzin, 12 minut
2021-12-10
[ZP.271.1.32.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
Odsłon: 15 Ostatania zmiana: 2021-12-01
2021-12-01 Zbieranie ofert
12 dni, 19 godzin, 12 minut
2021-12-16
[ZP.271.10.34.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę ul. Wiejskiej na odc. od ul. Korczak do cieku Krępica
Odsłon: 20 Ostatania zmiana: 2021-11-29
2021-11-29 Zbieranie ofert
3 dni, 20 godzin, 12 minut
2021-12-07
[ZP.271.10.38.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Kaliszu
Odsłon: 19 Ostatania zmiana: 2021-11-29
2021-11-29 Zbieranie ofert
3 dni, 21 godzin, 12 minut
2021-12-07
[ZP.271.10.36.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na sukcesywne zakupy paliw płynnych do pojazdów służbowych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Odsłon: 18 Ostatania zmiana: 2021-11-29
2021-11-29 Zbieranie ofert
2 dni, 17 godzin, 12 minut
2021-12-06
[ZP.271.1.30.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
Odsłon: 24 Ostatania zmiana: 2021-11-24
2021-11-24 Zbieranie ofert
5 dni, 19 godzin, 12 minut
2021-12-09
[ZP.271.10.37.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Majkowskiej z ul. Długosza w Kaliszu
Odsłon: 40 Ostatania zmiana: 2021-11-23
2021-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-12-01
[ZP.271.1.29.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną w Kaliszu
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2021-11-22
2021-11-22 Zbieranie ofert
3 dni, 19 godzin, 12 minut
2021-12-07
[ZP.271.1.28.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Rozbudowa ul. Mazurskiej w Kaliszu
Odsłon: 60 Ostatania zmiana: 2021-11-22
2021-11-22 Zbieranie ofert
3 dni, 19 godzin, 12 minut
2021-12-07
UNIEWAŻNIENIE[ZP.271.10.35.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont dojścia do schodów terenowych przy Szklaku Bursztynowym od strony ul. Kolejowej w Kaliszu.
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2021-12-02
2021-11-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-30
BRAK OFERT[ZP.271.10.26.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej przy ul. Nowy Świat 25-31 w Kaliszu.
Odsłon: 31 Ostatania zmiana: 2021-12-02
2021-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-29
[ZP.271.1.26.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w 2022r.
Odsłon: 25 Ostatania zmiana: 2021-11-15
2021-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-24
[ZP.271.1.25.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnego oznakowania drogowego na terenie miasta Kalisza w roku 2022
Odsłon: 19 Ostatania zmiana: 2021-11-15
2021-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-24
[ZP.271.1.27.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Przebudowa „sięgacza” ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od posesji nr 21 do posesji nr 37-39 w Kaliszu
Odsłon: 51 Ostatania zmiana: 2021-11-10
2021-11-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-25
[ZP.271.10.30.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu rozbudowy ul. Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej.
Odsłon: 81 Ostatania zmiana: 2021-11-02
2021-11-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-15
[ZP.271.10.31.2021] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Kaliszu
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2021-11-02
2021-11-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-15
[ZP.271.1.22.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
Odsłon: 40 Ostatania zmiana: 2021-11-16
2021-11-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-19
[ZP.271.1.21.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem jezdni o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
Odsłon: 33 Ostatania zmiana: 2021-11-16
2021-11-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-19
[ZP.271.1.20.2021] Postępowanie krajowe w trybie podstawowym - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2022r.
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2021-11-16
2021-11-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2021-11-19