UWAGA WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PN.:

„Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu.”

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21, październik 2021 15:10 Donata Gadzinowska