Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (ZDM). Organizacja wewnętrzna wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W ZDM działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolami i przedstawione graficznie w schemacie organizacyjnym:

 1. Dyrektor:
  • Wydział Finansowy-Księgowo - WFK
  • Zespół ds. Zamówień Publicznych - ZP
  • Zespół ds. Pracowniczych i Administracyjnych - ZPA 
  • Radca prawny - RP
  • Zespół ds. Infrastruktury Komunikacyjnej - IK
  • Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania - BOSPP
  • Wydział Inżynierii Ruchu - WIR
 2. Zastępca Dyrektora
  • Wydział Utrzymania Dróg i Obiektów - WUD
  • Wydział Uzgodnień Infrastruktury Technicznj - WU
  • Wydział Inwestycji - WI
  • Wydział Informatyki, Ewidencji i Monitoringu - WIEM
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie RM KALISZ Nr 108/2016 pdf 83.29 KB Paweł Nowak
Zarządzenie RM KALISZ Nr 555/2015 pdf 530.22 KB Paweł Nowak
Załącznik regulaminu pracy pdf 192.32 KB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, kwiecień 2016 07:41 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, czerwiec 2016 08:36 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, grudzień 2017 09:48 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. piątek, 05, styczeń 2018 11:41 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, lipiec 2022 11:20 Robert Starzonek