Prezydent Miasta Kalisza

WU.423.33.1.2024

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Nieruchomość

z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów Pow. w m2 Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

i sposób jej zagospodarowania

Warunki użyczenia

Wysokość opłaty

i termin jej wnoszenia

Kalisz,

Aleja Wojska Polskiego

KZ1A/00048109/0

obręb 010

Chmielnik,

część działki 57/3

120,5 Przeznaczenie pod miejsca postojowe

Zgodnie z obowiązującą

Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

w rejonie ulic: Cicha - Prosta”(Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 2791) działka położona jest w jednostce bilansowej, oznaczonej symbolem „2MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

Tryb bezprzetargowy, umowa użyczenia na okres do 3 lat Nieodpłatnie

Data wywieszenia: 09.04.2024 r.                   Data zdjęcia: 30.04.2024 r.

    

z upoważnienia

PREZYDENTA

MIASTA KALISZA

Krystiana Kinastowskiego

KRZYSZTOF GAŁKA

/…/

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
AWP pdf 360.59 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09, kwiecień 2024 15:07 Robert Starzonek