Prezydent Miasta Kalisza

WU.423.98.2023

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Nieruchomość

z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów Pow. w m2 Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

i sposób jej zagospodarowania

Warunki użyczenia

Wysokość opłaty

i termin jej wnoszenia

Kalisz,

ul. Aliny Szapocznikow

KZ1A/00087858/0

obręb 75-1

Dobrzec,

część działki 7/12

800,0 Przeznaczenie pod zieleń

Zgodnie z obowiązującym

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec” działka oznaczona jest symbolem „91.Z.1/291Z1/2” z przeznaczeniem pod teren drogi publicznej - klasa zbiorcza

Tryb bezprzetargowy, umowa użyczenia na okres do 3 lat Nieodpłatnie

Data wywieszenia: 08.12.2023 r.                   Data zdjęcia: 29.12.2023 r.

    

z upoważnienia

PREZYDENTA

MIASTA KALISZA

Krystiana Kinastowskiego

KRZYSZTOF GAŁKA

/…/

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Szapocznikow pdf 361.57 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08, grudzień 2023 09:43 Robert Starzonek