Prezydent Miasta Kalisza

WU.423.67.1.2023

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Nieruchomość

z oznaczeniem księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów Pow. w m2 Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

i sposób jej zagospodarowania

Warunki użyczenia

Wysokość opłaty

i termin jej wnoszenia

Kalisz,

ul. Mostowa

KZ1A/00080814/1

obręb 036

Śródmieście II,

część działki 9/1

689,67 Przeznaczenie pod miejsca parkingowe
Brak planu
Tryb bezprzetargowy, umowa użyczenia na okres do 3 lat Nieodpłatnie

Data wywieszenia: 16.11.2023 r.                   Data zdjęcia: 07.12.2023 r.

    

z upoważnienia

PREZYDENTA

MIASTA KALISZA

Krystiana Kinastowskiego

KRZYSZTOF GAŁKA

/…/

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wykaz20231116 pdf 359.65 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, listopad 2023 15:19 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, grudzień 2023 09:40 Robert Starzonek